Uspješno je završen program osposobljavanja pet gerontodomaćica i dviju njegovateljica u okviru dva projektna elementa, a to su pružanje usluga pomoći u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i pružanje usluga zdravstvene skrbi projekta „Poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata kroz razvijanje mreže izvaninstitucionalnih usluga“.

Nakon završenog programa osposobljavanja gerontodomaćice i njegovateljice su stekle praktična znanja i iskustva.

Gerontodomaćice će 20 mjeseci pružati usluge hrvatskim braniteljima kao što su: dostava namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo i pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Njegovateljice će 18 mjeseci pružati usluge hrvatskim braniteljima kao što su: dostava namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć pri kretanju i nadziranje uzimanja lijekova, kontaktiranje s obiteljima i liječnikom osobe o kojoj brine ukoliko je to potreba, ublažavanje psihičke teškoće uslijed bolesti ili starosti te nastojanje očuvanja društvenih kontakta osobe s obitelji i prijateljima, praćenje osobe i pomaganje u dolasku liječniku, surađivanje s medicinskim sestrama i drugim medicinskim osobljem te dogovaranje različititih drugih oblike pružanja pomoći osobi koju njeguje, praćenje zdravstvenog stanja osobe i o tome obavještavanje nadležnog lij ečnika ili djelatnika socijalne službe.

Svoje aktivnosti gerontodomaćice su započele u pet gradova: Sinju, Zadru, Požegi i Slavonskom Brodu , a njegovateljice u Požegi.

Ovim elementima projekta osim zapošljavanja žena, dakle gerontodomaćica i njegovateljica se povećava socijalna uključenost i kvaliteta življenja za 99 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz razvoj i širenje izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji na ovim područjima.