U sklopu projektnog elementa Pružanje usluge zdravstvene skrbi zaposlene su dvije njegovateljice koje se brinu o hrvatskim braniteljima, element je usmjeren na pružanje usluge zdravstvene skrbi hrvatskim braniteljima invalidima od strane njegovatelja čime se omogućava očuvanje zdravstvenog stanja, poboljšanje kvalitete življenja branitelja.

Ivica Pelan je hrvatski branitelj iz Jakšića, korisnik kojemu se pruža zdravstvena skrb u sklopu ovog projektnog elementa. Boluje od rijetke bolesti amiotrofične lateralne skleroze-ALS  ( Lou Gerigova ili Bolest motornih neurona).  ALS je neurodegenerativna bolest, a jedna je od najčešćih bolesti motorike . Oboljelima progresivno atrofiraju mišići cijeloga tijela, te u kratkom vremenu postaju u potpunosti paralizirani. Zbog odumiranja mišića za govor, oboljeli postaju neverbalni, zaključani u svojim tijelima, iako intelektualno sačuvani. Komunikacija sa tako oboljelim pacijentom izrazito je teška .Za lakšu i bolju komunikaciju s okolinom potreban im je komunikator.

Naš korisnik je sudjelovao na terapijskom lječenju u sklopu kojeg je dobio komunikator za lakšu komunikaciju s okolinom.Ovim komunikatorom naš korisnik i cijela obitelj dobivaju na kvaliteti života, s njim se olakšava rad i osobi koja se brine o njemu. Dakle povećava se stupanj kvalitete zdravstvene njege, rehabilitacije i skrbi o korisniku.