U petak, 25. listopada 2019. godine u Zagrebu, Vile Velebita 1 održana je uvodna konferencija projekta „Poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata kroz razvijanje mreže izvaninstitucionalnih usluga“

Korisnik ovog projekta je Zajednica Veterana Oklopno Mehaniziranih Postrojbi Hrvatske Vojske, a partneri u projektu su : Udruga Zadarskih Tenkista,Veterani Oklopno Mehanizirane Bojne 123. Brigade HV, Udruga Tenkista iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije, Udruga Tenkista Veterana Domovinskog Rata Cetinske Krajine, Veterani Oklopno Mehanizirane Postrojbe HV Karlovac.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.941.389,73 HRK od čega EU sufinancira 1.650.181,27 HRK. Razdoblje provedbe projekta: od 22.02.2019. do 22.02.2021.

Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je posredničko tijelo razine 2. Kodni broj ugovora je UP.02.2.2.10.0015.

Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i kvalitetu življenja za 99 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz razvoj i širenje izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Projekt se provodi na području grada Zagreba, Zadarske, Brodsko-posavske, Splitsko dalmatinske, Požeško-slavonske i Karlovačke županije.

Ciljne skupine su hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji i stradalnici Domovinskog rata. Projekt se sastoji od pet elemenata.

Prvi element projekta je „Pružanje usluga psihosocijalne pomoći. U sklopu ovog elementa angažirana su dva psihijatra i dva psihologa. Psihijatar za uspostavljanje medicinske dijagnoze i anamneze ciljne skupine, prikupljanje medicinskih podataka, izrada i provođenje programa prevencije i zaštite mentalnog zdravlja. Psiholog za izradu programa i treninga psihosocijalne potpore i njihovo provođenje s ciljnim skupinama.

Drugi element projekta je „Pružanje usluge pomoći u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti”. U sklopu ovog elementa je educirano i zaposleno 5 gerontodomaćica koje pružaju usluge pomoću u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti. Pripadnicima ciljne skupine pomažu u kućanskim poslovima, pripremi obroka, održavanju higijene i nabavci namirnica, čišćenju stambenog prostora, održavanju okućnice, pružaju podršku kroz razgovore i druženje.

Treći element projekta je „Pružanje usluge zdravstvene skrbi”. U sklopu ovog elementa su educirane i zaposlene 2 osobe na mjesto njegovateljice. Pripadnicima ciljne skupine pomažu u obavljanju kućanskih poslova, nabavci namirnica, pripremanju obroka, brinu o higijeni korisnika, ublažavaju psihičke teškoće uslijed osamljenosti, bolesti ili starosti te nastoje očuvati društvene kontakte osobe s obitelji i prijateljima, prate zdravstveno stanje korisnika, pomažu im pri kretanju i nadziru uzimanje lijekova,  pomažu im kod odlaska liječniku. Za potrebe prijevoza i pratnje u svrhu obavljanja liječničkih pregleda, terapija i kontrola, hrvatskim braniteljima ili im je zbog invalidnosti otežano kretanje nabavljeno je novo kombi vozilo i zaposlen je vozač.

Četvrti element projekta je „Promidžba i vidljivost”. Održavaju se dvije konferencije o projektu, pet okruglih stolova, medijska promocija na facebook stranici projekta i instagram stranici projekta, kao i Youtube stranici kroz 8 kratkih filmova o projektu, promocija kroz plakate, brošure, kape, majice, rokovnike, kemijske olovke, fascikle, usb-ove,vrećice,naljepnice. Na taj su način pripadnici ciljne skupine, korisnici i javnost upoznati s projektom i projektnim aktivnostima.

Peti element projekta je „Upravljanje projektom i administracija”. Za potrebe upravljanja projektom zapošljava se voditeljica projekta.

Projekt će povećati socijalnu uključenost i kvalitetu življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz pružanje usluga stručne psihosocijalne pomoći usmjerene na provođenje programa prevencije i zaštite mentalnog zdravlja, te programa i treninga psihosocijalne potpore, pružanje usluga pomoći u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i zdravstvene skrbi.

Na konferenciji su sudjelovali hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji, djelatnici projekta, partneri na projektu i ostala zainteresirana javnost.

Najavljeni su okrugli stolovi u Splitsko-dalmatinskoj, Zadarskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj županiji i gradu Zagrebu na kojima će se raspravljati o problematici hrvatskih branitelja.