U petak, 19.02. 2021. godine u Zagrebu, Trg žrtava fašizma 1 održana je završna konferencija projekta „Poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata kroz razvijanje mreže izvaninstitucionalnih usluga“. Korisnik ovog projekta je Zajednica Veterana Oklopno Mehaniziranih Postrojbi Hrvatske Vojske, a partneri u projektu su : Udruga Zadarskih Tenkista,Veterani Oklopno Mehanizirane Bojne 123. Brigade HV, Udruga Tenkista iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije, Udruga Tenkista Veterana Domovinskog Rata Cetinske Krajine, Veterani Oklopno Mehanizirane Postrojbe HV Karlovac.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.941.389,73 HRK od čega EU sufinancira 1.650.181,27 HRK. Razdoblje provedbe projekta: od 22.02.2019. do 22.02.2021. Upravljačko tijelo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je posredničko tijelo razine 2. Kodni broj ugovora je UP.02.2.2.10.0015.

Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i kvalitetu življenja za 99 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz razvoj i širenje izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Projekt se provodi na području grada Zagreba, Zadarske, Brodsko-posavske, Splitsko dalmatinske, Požeško-slavonske i Karlovačke županije. Ciljne skupine su hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji i stradalnici Domovinskog rata. Projekt se sastoji od pet elemenata.

Projekt će povećati socijalnu uključenost i kvalitetu življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz pružanje usluga stručne psihosocijalne pomoći usmjerene na provođenje programa prevencije i zaštite mentalnog zdravlja, te programa i treninga psihosocijalne potpore, pružanje usluga pomoći u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i zdravstvene skrbi.

Element 1 Pružanje usluga psihosocijalne pomoći – 55 korisnika kojima je pružena psihosocijalna pomoć kroz radionice – grupni razgovori i individualne razgovore – jedan na jedan razgovor s braniteljima. Angažirani su bili  dva psihijatra i dva psihologa po županijama kako slijedi: psihijatar u Splitsko-dalmatinskoj županiji, psihijatrica Brodsko posavskoj županiji, psiholog u Zadarskoj županiji, psihologinja u  Karlovačkoj županiji. Od početka projekta za  26 korisnika je pružena psihosocijalna pomoć angažiranih psihijatra, a za 29 korisnika je pružena psihosocijalna  pomoć angažiranih psihologa.

Element 2 Pružanje usluga pomoći u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti- 21 korisniku je pružena usluga pomoći u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti, zaposleno 5 gerontodomaćica, svaka je se brinula o 4 korisnika, zbog pojave potrebe u jednoj županiji je gerontodomaćica brinula o jednom korisniku više. Gerontodomaćice su pomagale braniteljima  u obavljanju njihovih svakodnevnih životnih aktivnosti. Aktivnost se odvijala po županijama kako slijedi: Splitsko-dalmatinska županija – dvije gerontodomaćice su se brinule svaka o 4 korisnika, Zadarska županija – jedna gerontodomaćica se brinula o 4 korisnika, Brodsko-posavska županija – jedna gerontodomaćica se brinula o 5 korisnika, Požeško-slavonska županija – jedna gerontodomaćica se brinula o 4 korisnika.

Element 3 Pružanje usluge zdravstvene skrbi – 24 korisnika kojima je pružena usluga zdravstvene skrbi, zaposlene dvije njegovateljice u Požeško-slavonskoj županiji koje su se brinule za po 12 korisnika svaka, vozač je bio angažiran za prijevoz branitelja u svim županijama u kojima je bilo potrebna usluga prijevoza branitelja.

Element V Promidžba i vidljivost – tijek i rezultati projekta su prezentirani javnosti. Udruga je prezentirala projektne aktivnosti, njihove rezultate i daljnje projektne planove u niz navrata, putem web stranice Udruge, facebooka, instagrama, Youtube kanala, brošure, distribucijom promotivnog materijala.  Također je organizirala pet okruglih stolova o problematici hrvatskih branitelja u gradu Zagrebu, Splitsko-dalmatinskoj, Zadarskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj županiji.  Različitim aktivnostima Udruga je široj društvenoj javnosti dala uvid u sve kako provode aktivnosti. Detaljan uvid o svima aktivnostima koje su se događale unutar projekta su na službenim stranicama Udruge, na facebook i instagram stranici Udruge, kao i na Youtube kanalu na kojem su videa aktivnosti koje su se odvijale unutar projekta. Ovo sve navedeno s jedne strane osigurava postizanje cilja koji se odnosi na senzibilizaciju šire društvene zajednice.

Element PM Upravljanje projektom i administracija – voditeljica projekta je bila zadužena za planiranje projektnih aktivnosti, izradu projektnih izvještaja i financijsko praćenje projekta, njen angažman je bio 100 % na projektu.  U svakoj županiji je imala pomoć od predsjednika udruga partnera koji su joj pomogli u pronalasku branitelja kojima je pomoć potrebna, kontrolirali rad na terenu ciljnih skupina.  Voditeljica projekta je svakodnevno komunicirala sa zaposlenicima, te je se brinula o njihovom radu, potrebama korisnika. Kroz cijeli period odvijanja projekta imala je kontinuiranu komunikaciju sa zaposlenima,  angažiranim osobama na projektu, kao i partnerima na projektu.

Projekt je baziran na potrebama korisnika i usmjeren ka pozitivnim promjenama, ima postavljene jasne i mjerljive ciljevea uključuje provedbu aktivnosti u različitim okruženjima. Prema indikatorima navedenim u projektnom planu, ostvareni su ciljevi projekta, što čini projekt uspješnim. Različitim aktivnostima koje Udruga nudi korisnicima je ponuđena podrška u različitim životnim područjima. Kroz projektne aktivnosti njeguje se jedinstven pristup pružanja podrške jedni drugima, iskustava na radionicama, individualnim treninzima, okruglim stolovima, te time se međusobno pomažu, bitna je i pomoć stručnjaka koji im pružaju priliku za uspostavljanje zdravih i novih međuljudskih odnosa, također pomoć osoba koje su zaposlene da im pomognu u svakodnevnim životnim aktivnostima, kao i u zdravstvenoj skrbi,  možemo reći da je sve navedeno utjecalo na poboljšanje kvalitete života među osobama uključenim u projekt. Ključni aspekti stabilnosti razvoja Udruge i nastavka projektnih aktivnosti su stalni i stabilan angažman uključenih osoba i čvrsta mreža većeg broja udruga,  suradnja s velikim brojem udruga braniteljske populacije, koji pružaju resurse  u pogledu daljnjeg pomaganja braniteljskoj populaciji kojoj je potrebna pomoć u svim segmentima.
Uz već spominjan značajan broj udruga koje su udružene, kao specifičnu jaku snagu projekta ističemo i prisutnost te detaljan uvid o svima aktivnostima koje su se događale unutar projekta na službenim stranicama Udruge, s jedne strane osigurava postizanje cilja koji se odnosi na senzibilizaciju šire društvene zajednice, a s druge strane, čini Udrugu prepoznatljivom u društvu. Zaključno, najveće jamstvo da je utjecaj projektnih aktivnosti dugoročan ima realizirano podizanje svijesti među širom društvenom zajednicom o važnosti pružanja izvaninstitucionalnih usluga hrvatskim braniteljima, kao i činjenica da će se pomoć braniteljima kroz izvaninstitucionalne aktivnosti nastaviti i u budućnosti.

Na konferenciji su sudjelovali hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji, djelatnici projekta, partneri na projektu i ostala zainteresirana javnost.