Partneri u projektu

Udruga Zadarskih tenkista

Cilj Udruge zadarskih tenkista je dobrovoljno udruživanje radi zaštite i promicanja osobnih i zajedničkih interesa, poticanja provedbe pravne i socijalne zaštite članova, te što boljeg osmišljavanja slobodnog vremena svojih članova. Poseban cilj Udruge je očuvanje svijetlih tradicija Domovinskog rata, te spomen na pojedince koji su svojim životima doprinijeli stvaranju Republike Hrvatske.

Veterani oklopno mehanizirane bojne 123. brigade HV

Udruga veterana oklopno mehanizirane bojne 123. brigade HV osnovana je s ciljem Očuvanje tekovina, digniteta i tradicija Oklopno mehanizirane bojne 123. brigade HV, sjećanje na poginule i preminule pripadnike VOMB 123. brigade HV, čuvanje vrednota Domovinskog rata, promicanje i zaštita prava, briga i ostvarivanje zajamčenih prava svakog člana Udruge, jačanje prijateljstva, razvoj i jačanje civilnog društva, zdravstveno zbrinjavanje te psihofizička pomoć.

Udruga tenkista iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije

Udruga tenkista iz Domovinskog rata Brodsko – posavske županije osnovana je s ciljem zaštite statusnih prava i interesa članova UTDR BPŽ;, zalaganje za socijalnu i pravnu zaštitu svih hrvatskih branitelja i stradalnika – članova njihovih obitelji, te svih članova UTDR BPŽ, te osiguravanja preduvjeta prekvalifikacije i adekvatnog zapošljavanja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata, te članova njihovih obitelji.kista veterana domovinskog rata Cetinske krajine

Udruga tenkista veterana domovinskog rata Cetinske krajine

Cilj udruge je sačuvanje sjećanja na tenkovske postrojbe, pripadnike 4. gmbr, 126. br. HV i 113. br. HV, njihov ratni put i sjećanje na sve tenkiste iz Cetinskog kraja (gradove Sinj, Vrlika i Trilj, općine Hrvace,Otok i Dicmo) pripadnike postrojbe, kao i tenkiste koji su sudionici Domovinskog rata a bili su u drugim postrojbama HV, koji su sa svojim samoprijegorom dali ogroman doprinos pobjedi Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, promicanje znanja i vještina upravljanja tenkovima i drugim oklopnim vozilima, pomoć članovima Udruge u rješavanju statusnih i drugih životnih pitanja.

Udruga veterana oklopno mehanizirane postrojbe HV Karlovac

Udruga veterana oklopno mehanizirane postrojbe HV Karlovac osnovana je s ciljem pomoći članovima Udruge pri ishođenju i ostvarivanju svojih prava kod državnih tijela i drugih institucija; organiziranje kulturnih, zabavnih, rekreativnih, sportskih i sličnih druženja članova Udruge; zaštite i promicanje ljudskih prava; ostvarivanje i promicanje jednakosti i ravnopravnosti, mirotvorstva i borba protiv nasilja i diskriminacije; zaštita, briga i poticanje na izobrazbu djece i mladih te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu; razvoj demokratske političke kulture; organizacija raznih radionica, seminara i drugih edukativnih aktivnosti; poticanje na cjeloživotno učenje te druge aktivnosti koje se po svojoj prirodi odnosno po posebnim propisima mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro.