Projekt

Naziv projekta: „Poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata kroz razvijanje mreže izvaninstitucionalnih usluga“

Šifra projekta: UP.02.2.2.10.0015

Korisnik: Zajednica Veterana Oklopno Mehaniziranih Postrojbi Hrvatske Vojske

Partneri na projektu:

Udruga Zadarskih Tenkista,Veterani oklopno mehanizirane bojne 123. brigade HV, Udruga tenkista iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije, Udruga Tenkista Veterana Domovinskog Rata Cetinske Krajine, Veterani oklopno mehanizirane postrojbe HV Karlovac.

Kratki opis projekta:

Projekt „Poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata kroz razvijanje mreže izvaninstitucionalnih usluga“ usmjeren je na razvoj sveobuhvatne mreže izvaninstitucionalnih usluga kroz niz aktivnosti u svrhu povećanju socijalne uključenosti i unaprjeđenju kvalitete življenja hrv. branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju pružanje usluga stručne psihosocijalne pomoći usmjerene na provođenje programa prevencije i zaštite mentalnog zdravlja, te programa i treninga psihosocijalne potpore hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, pružanje usluga pomoći u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i zdravstvene skrbi hrvatskim braniteljima.

Cilj i rezultati projekta:

Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i kvalitetu življenja za 99 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz razvoj i širenje izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji na području grada Zagreba, Zadarske, Brodsko-posavske, Splitsko dalmatinske, Požeško-slavonske i Karlovačke županije.

Očekivani rezultati:

Projektom će se osposobiti i zaposliti 5 osobnih pomoćnika i 2 njegovatelja u svrhu pružanja svakodnevne skrbi što će doprinijeti očuvanje zdravstvenog stanja, poboljšanje kvalitete življenja, prevencija prerane institucionalizacije hrvatskih branitelja.

Kroz aktivnost pružanja usluga psihosocijalne pomoći angažirati će se psihijatar i psiholog u svrhu pružanja potpore hrvatskim braniteljima i njihovih obitelji što će u konačnici utjecati na poboljšanje kvalitete njihovih života.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.941.389,73 HRK od čega EU sufinancira 1.650.181,27 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: od 22.02.2019. do 22.02.2021.

Više informacija o fondovima Europske unije dostupno na stranici www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr