Vrednovanje rada pružatelja usluga unutar tri projektna elementa „Pružanja usluga psihosocijalne pomoći“, „Pružanje usluga pomoći u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti“ i „Pružanje usluga zdravstvene skrbi“ u sklopu projekta „Poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata kroz razvijanje mreže izvaninstitucionalnih usluga“ je izvršio SIRIUS – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje.

Izvršene su usluge vrednovanja rada pružatelja usluga kako slijedi:

  1. pružatelja usluga dva psihijatra i dva psihologa te utvrđivanje njihovog radnog učinka i osobno zadovoljstvo ciljne skupine pruženim uslugama,
  2. pružatelja usluga pet osobnih pomoćnika (gerontodomaćica), odnosno utvrđivanje njihovog radnog učinka i osobno zadovoljstvo ciljne skupine pruženim uslugama,
  3. pružatelja usluga dvije njegovateljice te utvrđivanje njihovog radnog učinka i osobno zadovoljstvo ciljne skupine pruženim uslugama.

Vrednovanjem su došli do zaključka kako su aktivnosti implementirane kroz sva tri elementa doprinijele ostvarivanju ciljeva projekta u vidu povećane kvalitete života korisničke skupine što posredno dokazuje i uspješnost uključenih stručnjaka (psihologa i psihijatara), gerontodomaćica i njegovateljica te potvrđuje kvalitetu njihovog rada u sklopu ovog projekta.

Sažetak vrednovanja pružatelja usluga od strane izvršitelja se nalazi u pdf dokumentu.

SAŽETAK VREDNOVANJA RADA PRUŽATELJA USLUGA